O školce

Milí rodiče, milé děti,


vítáme Vás na internetových stránkách naší MŠ. Dovolte nám v krátkosti představit naší školu. Mateřská škola v Pecce byla postavena na počátku 80.let 20.století. Nachází se v úpatí hradu Pecka, který byl na začátku 17. století sídlem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Do provozu byla MŠ uvedena 26.8.1986. Od 1.1.2003 přešla pod správní subjekt Základní škola a Mateřská škola Pecka. Vedením MŠ byla ředitelkou ZŠ pověřena vedoucí učitelka. Ve školním roce 2014/2015 dochází k velké rekonstrukci mateřské školy, při níž se postupně obnovuje venkovní i vnitřní vzhled budovy. 

Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 55 dětí, které jsou do ní přijímány ve věku od 2 do 6 let. Třídy jsou věkově rozděleny. Třída mladších dětí si vybrala za svého společníka Křemílka a Vochomůrka zase pomáhá, radí a hraje si s dětmi staršími a s předškoláky. S dětmi pracují 4 pedagogické pracovnice.Stravování v MŠ zajišťují kuchařky ze ZŠ a do mateřské školy ho dováží autem služba Domu s pečovatelskou službou v Pecce. Dovezenou stravu a svačiny připravuje školnice, která se stará s pomocnou uklízečkou i o čistotu a pořádek v MŠ.

K mateřské škole náleží školní zahrada, kterou s dětmi využíváme během celého roku.