Školní akce 2014-2015

Červen

1.6. Karneval zvířat- Na našem dvorečku Vochomůrka, Křemílek
3.6. Besídka pro maminky Vochomůrka
5.6. Vycházka s Kryštůfkem na Zvičinu Vochomůrka
7.6. Na kole dětem veřejná akce
8.6. Fotografování- skupinky, třídy Vochomůrka, Křemílek
10.6. Výlet do Ratibořic Vochomůrka, Křemílek
12.6. Olympiáda MŠ Novopacka předškolní děti
17.6. Pecka Kros veřejná akce
19.6. Divadlo- Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princezen Vochomůrka, Křemílek
20.6 Harantovské slavnosti Sedmihlásek
22.6. Rozloučení s předškoláky   
 
KARNEVAL ZVÍŘAT- NA NAŠEM DVOREČKU
V rámci pořadu se děti seznámily s domácími zvířaty a připomněly si lidové písničky o zvířátkách žijících na dvorečku ( Dú kravičky, dú… Já mám koně…Kočka leze dírou…Skákal pes…a dalšími). Se zvířátky si zároveň vyzkoušely různá pěvecko- intonační cvičení. Celé vyprávění paní Dagmar Čemusové bylo podbarveno klasickou hudbou.
 

Květen

4.5. Divadlo- Janku co to znamená, když nám svítí červená Vochomůrka, Křemílek
12.5. Vycházka na Kazabrud Vochomůrka
14.5. Vycházka na koupaliště Křemílek
16.5. Nové hasičské auto veřejná akce
18.5. Povídání o včeličkách Vochomůrka, Křemílek-velké děti
19.5. Informativní schůzka o víkendovém pobytu na horách rodiče předškolních dětí
20.5. Fotografování Vochomůrka, Křemílek
26.5. Návštěva u prvňáčků v ZŠ předškolní děti
26.5. Besídka pro maminky Křemílek
28.-31.5. Víkendový pobyt na horách Vochomůrka

Duben

1.4. Divadlo- Jejda strašidýlka Vochomůrka, Křemílek
8.4. Novopacký slavíček Sedmihlásek
10.4. Divadlo- Smolíček pacholíček Vochomůrka, Křemílek
17.4. Princezna se zlatou hvězdou na čele (MKS) Vochomůrka
21.4. Bubnování v kruhu Vochomůrka
23.4. Divadlo- O mlsné opičce Vochomůrka, Křemílek
28.4. Zápis do MŠ  
30.4. Čarodějnice Vochomůrka, Křemílek

NOVOPACKÝ SLAVÍČEK
Slavnostně oblečeny, dobře naladěny a hlavně hodně napjaty jak to jen dnes dopadne, přišly ráno ve středu 8. dubna do školky holčičky Markétka Kalistová, Šárinka Nezbedová, Páťa Stuchlíková a Barunka Suchánková. Společně s paní učitelkou Verunkou Zahradníkovou jely do Nové Paky na 20.ročník pěvecké soutěže Novopacký slavíček, kterou pořádá každoročně Střední odborná škola pedagogická.
V kategorii předškolních dětí soutěžilo celkem 56 dětí z mnoha mateřských škol. Každá z holčiček zazpívala před diváky i odbornou porotou jednu lidovou a jednu umělou píseň. Pak už se jen čekalo, až odzpívají všichni zpěváčci a nastane čas vyhlašování výsledků. Tuto dobu holčičky využily k aktivnímu odpočinku. Spolu se studentkami pedagogické školy vyráběly plstěné ptáčky,svůj obličej si nechaly proměnit pestrými barvami v berušku, kočičku či motýlka. Ve škole také zhlédly pohádku Boudo, budko a své pohybové a taneční dovednosti mohly předvádět při hudbě v tělocvičně školy. Rychle to uteklo a byl čas na vyhlašování výsledků. Bylo to velmi napínavé, ale pro naše malé zpěvačky velmi příjemné. Páťa si vyzpívala Stříbrné pásmo a ostatní zpěvačky měly hlásky naladěny až do Zlatého pásma. Vynikající úspěch všech zpěvaček!!! Všem holčičkám děkujeme za pěkné vystoupení a blahopřejeme.
Barunka Suchánková vystupovala ještě o týden později na slavnostním koncertu, kterého se účastnili ti nejlepší slavíčci ze všech věkových kategoriích.
 

BUBNOVÁNÍ V KRUHU
Úterní ráno 21.dubna bylo asi pro mnohé děti, ale i rodiče dost náročné. Všichni jsme ho ale úspěšně zvládli a o půl sedmé ranní hodině jsme již ujížděli nejprve autobusem a pak vlakem k našemu dnešnímu cíli. Vydali jsme se s dětmi do Lomnice nad Popelkou, kde na nás v Domě dětí a mládeže Sluníčko čekalo velice pěkné dopoledne. Pracovnice Domu dětí si pro nás připravily překrásný program – Bubnování v kruhu. Děti si nejen hrály s maňásky, vyjadřovaly s nimi pohyb, ale zvládly si zahrát i pohádku O Budulínkovi a Boudo, budko. V další místnosti Domu dětí se děti najednou ocitly v daleké Africe. Zde se naučily zacházet a zahrát si na bubny zvané drumbeny. Měli jste slyšet, jak malé prstíky a dlaně dětí dokázaly překrásně rozeznít dřevěné bubny. K bubnování ale patří i zpěv, tanec, hra na tělo a to vše jsme si mohli všichni vyzkoušet. Nechybělo ani vyprávění o zvířatech, která žijí v Africe. Zbyl nám čas i na volné hry a pěknou vycházku do zámecké obory, kde nám všem chutnal oběd, který jsme si vezli s sebou v batůžkách.
Velké poděkování patří pracovnicím DDM za pěkné přijetí a práci s dětmi. A my všichni se už nyní těšíme na další výlet.