Zápis do MŠ na školní rok 2015/2016

Vochomůrka s Křemílkem čekají na nové kamarády...

Zápis dětí do mateřské školy v Pecce na školní rok 2015/2016 se uskuteční v úterý 28. dubna 2015 od 15 do 18 hodin. V letošním roce zápis proběhne v budově Základní školy v Pecce, kam je v současné době MŠ přemístěna. A co můžeme dětem v MŠ nabídnout? Pracujeme podle vzdělávacího programu: Poznáváme svět s Křemílkem a Vochomůrkou. Kromě pravidelných výchovně vzdělávacích činností nabízíme navíc možnost zapojení dětí do výtvarných, tanečních , pěveckých i tělovýchovných činností. Velkou péči věnujeme i dětem se špatnou výslovností a s odkladem školní docházky. Děti získávají základy environmentální výchovy – sbíráme starý papír, třídíme odpad, při pobytu venku učíme děti chránit přírodu. Předškolní děti se účastní plaveckého výcviku. Tradičně pořádáme pro děti tematické dny, výlety do okolí Pecky, divadelní představení a sportovní akce. Spolupracujeme s občanskými organizacemi v Pecce při pořádání akcí pro děti nejen z MŠ – pálení čarodějnic, dětský karneval, Masopust, víkendový pobyt předškoláků na horách, oslava Dne dětí, lampionový průvod...

Od nového školního roku nabídneme dětem nové prostředí budovy mateřské školy, která v současné době prochází celkovou rekonstrukcí. 

K zápisu vezměte s sebou rodný list a očkovací průkaz dítěte.

Kontakt na MŠ: mobil 731 506 023, e-mail: info@ms-pecka.cz