Poděkování

Dovolte nám, abychom poděkovali rodičům, kteří nám pomáhali s organizací dětského karnevalu, který se konal v sobotu 24. února 2018. Poděkování patří všem, kteří přispěli finanční hotovostí nebo cenami do dětské tomboly.
Velice nás potěšila ochota a pomoc rodičů při úklidu sálu po skončení karnevalu. Děkujeme všem, kteří na náš karneval přišli a dokázali se s dětmi pobavit a užít si s námi pěkné odpoledne.