Oblečení dětí

Rodiče dětí, které již nenastoupí do mateřské školy, přijďte si vyzvednout oblečení vašich dětí v týdnu od 18.5 do 22. 5. v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Děkujeme