Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022 - informace

Informace k zápisu pro zákonné zástupce

Zápis do mateřské školy proběhne s platnými právními předpisy /školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání/ vzhledem k současným epidemiologickým opatřením bez přítomnosti dětí ve škole.
Zápis bude probíhat v termínu od 3. do 16. května 2021 od 8:00 do 16:00 hodin. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Dokumenty potřebné k zápisu:

Všechny tiskopisy doručte jednou z možností:
- do datové schránky školy – ID datové schránky je vhkpdxp
- emailem s uznávaným elektronickým podpisem / nestačí pouhý email/: info@ms-pecka.cz
- poštou na adresu školy – MŠ Pecka, Pecka 30, 507 82 Pecka
- vložením do poštovní schránky školy v obálce s nápisem Zápis 2021
- osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě – 731 506 023, 493 799 195

Všechny potřebné tiskopisy k zápisu a kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy budou umístěny ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Informace o zápisu v pdf souboru si můžete stáhnout zde.

Informace o činnostech v MŠ Pecka najdete zde.

Kritéria přijetí do MŠ Pecka najdete zde.

Milé děti, milí rodiče těšíme se na vás. Čekáme na nové kamarády.