Informace pro rodiče – otevření MŠ od 26. 4. 2021

Vážení rodiče,
od pondělí 26. 4. 2021 se otvírá pro všechny děti mateřská škola.
Do mateřské školy mohou přijít pouze děti zdravé v doprovodu zdravého zákonného
zástupce. U dětí se nebude provádět testování a ani nemusí mít děti roušky. Vstup
doprovázející osoby je podmíněn použitím ochrany dýchacích cest, dezinfekce rukou při
vchodu do MŠ. Rodiče mohou vstoupit pouze do vestibulu školy a do šatny, kde si děti
přezouvají obuv. Poté vyčkají na příchod učitelky, která si děti převezme.
Při vstupu do MŠ používají rodiče zvonek na jednotlivé třídy – zvoňte podle cedulek na
dveřích, které označují, kde děti jsou.
Při odchodu dětí z MŠ opět zazvoňte na zvonek a vyčkejte ve vestibulu příchod učitelky
s dětmi. Mezitím si můžete přečíst informace o tom, co děti potřebují do MŠ a o dění v MŠ,
vše je umístěno na velké nástěnce ve vestibulu.
Pokud by během dne došlo ke změně zdravotního stavu vašeho dítěte, budeme vás ihned
informovat a vy jste povinni co nejdříve si jej z MŠ vyzvednout. Do doby než přijdete, bude
s dospělou osobou v jiné místnosti, než pobývají ostatní děti.
Rodiče, protože nemáte a hned tak asi nebudete mít přístup do šaten dětí, kde se děti
převlékají, prosíme vás, dejte dětem do MŠ s sebou nějakou tašku a my vám nepotřebné
oblečení, budeme do ní dávat domů. Děkujeme.

 

Co nás čeká tento týden od 26. 4. do 30. 4. 2021

Obě třídy budou mít Čarodějnický týden – činnosti dětí se budou vztahovat k tomuto dnu.
V pátek 30. 4. se děti mohou převléknout do čarodějnického oblečení, s sebou mohou mít
čarodějnické doplňky – košťátka, plyšové kočky, myši, hady, pavouky… a těšíme se, jak si
společně Den čarodějnic užijeme. Oblečení není povinné/ pokud by se děti nechtěly
převléknout, nenuťte je/.

Děkujeme.