Poděkování rodičům

Poděkování

Děkujeme za pomoc při zazimování školní zahrady, shrabání spadaného listí a nasázení ovocných keřů. Brigáda se konala v sobotu 12. 11. 2022 a zúčastnili se jí rodiče a prarodiče těchto dětí:

Tázlarová Daniela, Stuchlíková Eliška, Truneček Štěpán, Murdych Prokop, Šerpán David, Morávková Adéla, Hudcová Magdaléna, Kraus Jiří a Michal

Poděkování patří také pí. Bláhové a p. Opelkovi, kteří bydlí v MŠ a starají se o prostranství okolo MŠ, stejně tak i panu Erbenovi, který obstarává sekání školní zahrady a v neposlední řadě pracovní četě Městyse Pecka, která pomáhá se stříháním živého plotu a stromů na školní zahradě.

Děkujeme taky paní Zaplatílkové za ušití bryndáčků pro naše nejmenší strávníky.

Děkujeme všem