Info pro rodiče

Beseda - předškoláci

Rodiče předškolních dětí,
rok 2020 je rokem, kdy půjdou vaše děti k zápisu do základní školy (zápis se bude konat 16. dubna 2020). Protože chceme, aby děti byly dobře připraveny k zápisu a k nástupu do základní školy, nabízíme Vám vzájemný pohovor o tom, jak se nám v současné době děti v MŠ jeví, co je potřeba zdokonalovat, na co se zaměřit, aby byly děti dostatečně připraveny na školní docházku.

Pokud máte zájem, můžete za námi přijít ve středu 29. 1. 2020 během dne od 7:30 do 15:30 hodin do naší třídy a společně pobesedujeme.

Pokud máte zájem a tento termín se vám nehodí, můžeme se domluvit na termínu náhradním.

Na úterý 28. ledna od 15:30 hodin pro Vás připravujeme besedu s pracovnicí Pedagogicko - psychologické poradny v Jičíně. I ta Vám poradí při rozhodování, zda dítě splňuje požadavky budoucího školáka nebo na co je třeba se při přípravě na vstup do školy zaměřit.
Na tuto besedu, prosíme, přijďte bez dětí.

Besedy se mohou zúčastnit i rodiče ostatních dětí – pokud si nevíte rady s výchovou dětí, s požadavky a nároky na děti, zda a jak děti odměňovat, trestat, zodpovědnost dětí za plnění úkolů a povinností, společná výchova dětí oběma rodiči, prarodiči, spolupráce MŠ a rodiny…

Těšíme se na Vás

Zpráva ze dne So, 18 led 2020

Jarní prázdniny

Rodiče,
prosíme Vás o nahlášení do 24. 1. 2020, zda přijdou děti do mateřské školy v pátek 31. 1. 2020 – žáci ostatních škol mají pololetní prázdniny a ve dnech od 3. 2. do 7. 2. 2020, kdy jsou na okrese Jičín jarní prázdniny.

Provoz MŠ bude v těchto dnech upraven na dobu od 6,30 do 15,30 hodin.

Děkujeme

Zpráva ze dne So, 18 led 2020

Informace pro rodiče od 6.1. do 31.1.2020

Všem dětem i rodičům přejeme hezký nový rok, dětem trochu sněhu v zimních měsících a po celý rok hodně trpělivosti, spokojenosti, štěstí, hodně veselých a usměvavých tváří, žádný pláč a žádné nářky a hlavně hodně a hodně zdraví.

 • Ve středu 15. 1. budeme mít v MŠ maňáskovou pohádku divadla Úsměv - Doktorská pohádka - od 10:45 hodin.
 • Lyžovačka není žádná hračka – akce, kterou budou mít děti ze třídy U Vochomůrky ve čtvrtek 16. 1.
 • Rukavičkový den bude ve třídě U Křemílka ve čtvrtek 16. 1.
 • Obě třídy se vydají na cestu ke krmelci s dobrotami pro zvířátka – ve středu 22. 1. děti ze třídy od Vochomůrky, následující den děti od Křemílka.
 • Ve středu 29. 1. budeme rodiče předškolních dětí informovat o připravenosti dětí k zápisu do 1. třídy ZŠ. Pokud máte zájem, přijďte si vyslechnout naše poznatky, názory a domluvit se na vzájemné spolupráci při této přípravě.
 • V pátek 31. 1. jsou pololetní prázdniny, od 3. 2. do 9. 2. mají děti na okrese Jičín jarní prázdniny. V těchto dnech je MŠ v provozu od 6:30 do 15:30 hodin. Prosíme rodiče, aby do pondělí 27. 1. nahlásili ve třídách, zda budou děti v těchto dnech chodit do MŠ. Děkujeme.

Oznámení vedoucí školní jídelny
Upozorňujeme strávníky (rodiče), že od 2. 1. 2020 bude platit změna v odhlašování obědů. Obědy bude možné odhlásit pouze den předem do 13:00 hodin na telefonních číslech mateřské školy: 493 799 195, 731 506 023 nebo
739 724 645. Pokud nestihnete oběd odhlásit, můžete si ho v daný den nepřítomnosti dítěte v MŠ vyzvednout do 12:00 hodin v jídelně mateřské školy do přinesených a označených jídlonosičů.

Iva Klimešová
vedoucí školní jídelny

Zpráva ze dne Ne, 5 led 2020

Vůně Vánoc - koncert v kostele

koncert vánoce

Zpráva ze dne Ne, 24 lis 2019

Info rodičům na týdny od 11. 11. do 1. 12. 2019

 • ve čtvrtek 14. 11. mají děti ze třídy U Křemílka Svetříkový den. Prosíme rodiče, aby dali dětem do MŠ jejich oblíbený svetřík. Děkujeme
 • v pondělí 18. 11. proběhne v MŠ firmou Prima Vizus vyšetření zraku dětí. Rodiče mohou ještě děti na toto vyšetření přihlásit do pátku 15. 11. Vyšetření si hradí rodiče částkou 150,- Kč.
 • ve čtvrtek 21. 11. budeme mít v MŠ maňáskovou pohádku O drakovi – začátek bude až v 10:30 hodin
 • v pátek 29. 11. budeme mít v MŠ loutkovou pohádku Malý Mikuláš – začátek v 10:40 hodin
 • v měsíci listopadu mají děti plavecký výcvik pravidelně každý čtvrtek – dle rozpisu
 • Rodiče již nyní se připravujeme na vystoupení dětí při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí v Pecce – neděle 1. 12. od 16:00 hodin. Vystupovat budou děti ze třídy U Vochomůrky. Prosíme rodiče, pokud mají, aby dali dětem starší dobové oblečení (po rodičích, prarodičích…) – čepice, vlněné šátky, šála, kabátky, kožíšky. Bližší informace podají učitelky z této třídy. Věříme, že ostatní děti s rodiči se na nás přijdou podívat a společně tak zahájíme adventní dobu.
 • V pátek 6. 12. bude od 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje vánoční koncert s názvem Vůně Vánoc. Na tomto koncertě budou vystupovat oba pěvecké kroužky MŠ – Zvoneček a Sedmihlásek. Aby se nám vše dobře podařilo, budou mít děti v MŠ častěji pěvecký kroužek – sledujte rozpisy kroužků na jednotlivé týdny na průzorech u jednotlivých tříd – jsou vyvěšeny včas. Bližší informace o vystoupení v kostele budou podány rodičům včas.
 • V týdnu od 25. 11. budeme v MŠ sbírat s Čendou Časákem starý nepotřebný papír do sběru. Děkujeme všem, kteří nám pomohou.
Zpráva ze dne Po, 11 lis 2019


Stránky: ‹ First  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Last ›