Info pro rodiče

Informace pro rodiče – otevření MŠ od 26. 4. 2021

Vážení rodiče,
od pondělí 26. 4. 2021 se otvírá pro všechny děti mateřská škola.
Do mateřské školy mohou přijít pouze děti zdravé v doprovodu zdravého zákonného
zástupce. U dětí se nebude provádět testování a ani nemusí mít děti roušky. Vstup
doprovázející osoby je podmíněn použitím ochrany dýchacích cest, dezinfekce rukou při
vchodu do MŠ. Rodiče mohou vstoupit pouze do vestibulu školy a do šatny, kde si děti
přezouvají obuv. Poté vyčkají na příchod učitelky, která si děti převezme.
Při vstupu do MŠ používají rodiče zvonek na jednotlivé třídy – zvoňte podle cedulek na
dveřích, které označují, kde děti jsou.
Při odchodu dětí z MŠ opět zazvoňte na zvonek a vyčkejte ve vestibulu příchod učitelky
s dětmi. Mezitím si můžete přečíst informace o tom, co děti potřebují do MŠ a o dění v MŠ,
vše je umístěno na velké nástěnce ve vestibulu.
Pokud by během dne došlo ke změně zdravotního stavu vašeho dítěte, budeme vás ihned
informovat a vy jste povinni co nejdříve si jej z MŠ vyzvednout. Do doby než přijdete, bude
s dospělou osobou v jiné místnosti, než pobývají ostatní děti.
Rodiče, protože nemáte a hned tak asi nebudete mít přístup do šaten dětí, kde se děti
převlékají, prosíme vás, dejte dětem do MŠ s sebou nějakou tašku a my vám nepotřebné
oblečení, budeme do ní dávat domů. Děkujeme.

 

Co nás čeká tento týden od 26. 4. do 30. 4. 2021

Obě třídy budou mít Čarodějnický týden – činnosti dětí se budou vztahovat k tomuto dnu.
V pátek 30. 4. se děti mohou převléknout do čarodějnického oblečení, s sebou mohou mít
čarodějnické doplňky – košťátka, plyšové kočky, myši, hady, pavouky… a těšíme se, jak si
společně Den čarodějnic užijeme. Oblečení není povinné/ pokud by se děti nechtěly
převléknout, nenuťte je/.

Děkujeme.

Zpráva ze dne Po, 26 dub 2021

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022 - informace

Informace k zápisu pro zákonné zástupce

Zápis do mateřské školy proběhne s platnými právními předpisy /školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání/ vzhledem k současným epidemiologickým opatřením bez přítomnosti dětí ve škole.
Zápis bude probíhat v termínu od 3. do 16. května 2021 od 8:00 do 16:00 hodin. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (stáhnout)
 • Potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte (stáhnout)
  (Povinnost řádného očkování se netýká dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné. O vydání potvrzení je vhodné předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.)
 • Kopie rodného listu

Všechny tiskopisy doručte jednou z možností:
- do datové schránky školy – ID datové schránky je vhkpdxp
- emailem s uznávaným elektronickým podpisem / nestačí pouhý email/: info@ms-pecka.cz
- poštou na adresu školy – MŠ Pecka, Pecka 30, 507 82 Pecka
- vložením do poštovní schránky školy v obálce s nápisem Zápis 2021
- osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě – 731 506 023, 493 799 195

Všechny potřebné tiskopisy k zápisu a kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy budou umístěny ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Informace o zápisu v pdf souboru si můžete stáhnout zde.

Informace o činnostech v MŠ Pecka najdete zde.

Kritéria přijetí do MŠ Pecka najdete zde.

Milé děti, milí rodiče těšíme se na vás. Čekáme na nové kamarády.

Zpráva ze dne Pá, 16 dub 2021

Informace k znovuotevření školky od pondělí 12. 4. 2021

pouze pro předškolní děti

(ostatní děti zatím musí zůstat s rodiči doma)

Provoz MŠ od 12. 4. 2021 – od 6:30 do 16:00 hodin (při vstupu do MŠ používejte zvonky na jednotlivé třídy podle označení na dveřích – ne čipy).

Co a jak, než přijdeme do školky…

 • před prvním příchodem dětí do školy nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Prezenční výuka dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. Dětem, které budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se dítě neúčastní testování, bude škola absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání, ale naše MŠ bude pokračovat v zasílání pravidelných týdenních úkolů pro všechny děti MŠ.

 

Proč a jak se budeme testovat …

 • Preventivní testování může našim dětem umožnit bezpečné každodenní vzdělávání ve škole a tolik potřebné setkávání se svými kamarády a učitelkami. Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.
 • V MŠ se budou děti testovat 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do školy. Testování si budou provádět rodiče sami v jídelně školy a musí vyčkat na výsledek testu (cca 15 minut). Upravte si příchod do MŠ tak, abyste mohli vyčkat na výsledek testu a v klidu odejít do zaměstnání. Přesné pokyny průběhu testování budou umístěny na nástěnce ve vestibulu školy a na stolcích v jídelně. Zde bude přítomna i pověřená osoba (učitelka), která testování musí zapisovat a v případě potřeby bude rodičům k dispozici.
 • Každá osoba, která provádí a asistuje při testování, musí mít po celou dobu nasazený respirátor a dodržovat hygienická pravidla.
 • Testování se neprovádí u dětí, které již prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí rodiče prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě – zpráva na mobilním telefonu). Pokud ji nedoloží, tak se děti musí účastnit testování v MŠ.
  • Příklad:
   Dítě bylo 20. ledna pozitivně testováno na COVID-19 a následně mu byla nařízena izolace. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy předloží zákonný zástupce potvrzení s datem testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý 20. dubna. V následujícím termínu ve čtvrtek 22. dubna má zákonný zástupce povinnost nechat dítě otestovat.
 • Testovat se nemusí i děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • V případě, že testování proběhlo kladně, odvede si učitelka dítě do šatny a třídy. Rodiče i nadále mají zákaz vstupu do tříd a šaten před třídami – předávání dětí bude probíhat ve vestibulu školy.

Hygienická pravidla vstupu a pobytu v MŠ, která musíme dodržovat!!!

 • Každá osoba, která vstupuje do MŠ, je povinna mít zakryté dýchací cesty doporučovaným ochranným prostředkem.
 • V MŠ mohou být děti bez roušek, ostatní zaměstnanci musí mít ochranné prostředky.
 • Zákonné zástupce žádáme, aby používali před vstupem do MŠ přípravek k dezinfekci rukou, děti si myjí ruce ihned po příchodu do třídy.
 • Do MŠ nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • V případě podezření na infekční onemocnění během dne bude dětem v MŠ změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem, v případě teploty budou rodiče neprodleně informováni o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z MŠ. Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota do 37⁰C. V případě změny vašeho telefonního čísla či e-mailu kontaktujte ihned MŠ, abychom mohly předávat správně potřebné informace.
 • Rodiče, veďte děti k tomu (i doma) stejně jako my to děláme v MŠ, aby dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny = je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit do koše a následně si umýt ruce.
 • Úklid a dezinfekce ploch, podlah a všech prostorů v mateřské škole se provádí denně na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají, úklid WC a umýváren probíhá vícekrát denně. V prostorách tříd, šaten i schodiště se  často opakovaně, krátkodobě a intenzivně větrá.
 • Z důvodu testování dětí v jídelně se budou děti po celý den stravovat ve třídě za dodržování hygienických pravidel.
Zpráva ze dne Čt, 8 dub 2021

POZOR!!! Školka je opět uzavřena!!!

Mateřská škola v Pecce je od podnělí 1. února 2021 s ohledem na vládní nařízení

U Z A V Ř E N A.

Bližší informace z MŠMT si můžete pročíst zde.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

Zpráva ze dne Ne, 28 úno 2021

POZOR!!! Školka je uzavřena!!!

Mateřská škola v Pecce je od podnělí 18. ledna 2021
až do odvolání 

U Z A V Ř E N A.

Děkujeme za pochopení.

Zpráva ze dne Ne, 17 led 2021


Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Last ›