Info pro rodiče

Info pro rodiče od 7. 6. do 30. 6.2021

Milí rodiče,

 • v současné době jsme mohli ukončit předávání dětí ve vestibulu školy. Do MŠ vstupujete pomocí čipů a jdete s dětmi až do šatny u jednotlivých tříd. Při příchodu do šaten zkontrolujte přihrádky a sáčky dětem a nepotřebné oblečení odneste domů. Nadále platí, že do MŠ mohou přijít děti pouze zdravé/ bez rýmy, kašle…/. Dbejte na to, aby děti měly z hygienických důvodů jiné oblečení na ven a do třídy. Budeme častěji chodit na zahradu a děti nemají oblečení na ven.
 • Fotografování dětí proběhne v pondělí 7. 6. v dopoledních hodinách, fotografie si budete objednávat sami po zadání kόdu, který od nás obdržíte /stejně jako u předešlých fotografováních/.
 • Do tříd dávejte dětem tričko s krátkým rukávem, mohou mít slabé leginy či kraťasy – ve třídách je teplo a děti bývají zbytečně hodně ustrojené.
 • S předstihem oznamujeme, že provoz MŠ bude v úterý 22. 6. 2021 pouze do 15:00 hodin. Důvodem je slavnostní rozloučení s předškoláky. Děkujeme za pochopení.
 • Pokud nám současná situace dovolí, zveme vás na závěrečné setkání v tomto školním roce. Sejdeme se v úterý 29. 6. na naší školní zahradě. Bližší informace o akci vám včas podáme. Budeme se na vás těšit.
 • Děkujeme rodičům za pomoc na úpravě školní zahrady v sobotu 5. 6. 2021. Přišli ale jenom dva. Škoda, že se našlo tak málo rodičů, kteří nám chtěli pomoci. Docela dost nás to mrzí.

 

Prázdninový provoz

 • Mateřská škola bude otevřena do pátku 16. 7. 2021. Provozní doba školy je od 6:30 do 15:30 hodin. Pro děti se školka opět otevře v pondělí 16. 8. 2021 se stejnou provozní dobou. Prosíme rodiče, aby ve třídách nahlásili nejdéle do 21. 6. 2021, zda budou děti o prázdninách docházet do MŠ. Děkujeme.
Zpráva ze dne Ne, 6 čen 2021

Seznam dětí přijatých na školní rok 2021/2022

1. MS2021202201
2. MS2021202202
3. MS2021202203
4. MS2021202204
5. MS2021202205
6. MS2021202206
7. MS2021202207
8. MS2021202208
9. MS2021202209

RNDr. Věra Pavlová
ředitelka školy

Jana Murdychová
vedoucí učitelka MŠ

Seznam přijatých dětí ve formát .doc najdete zde.

Zpráva ze dne Čt, 20 kvě 2021

Den matek - videopřáníZpráva ze dne Ne, 9 kvě 2021

Informace pro rodiče – otevření MŠ od 26. 4. 2021

Vážení rodiče,
od pondělí 26. 4. 2021 se otvírá pro všechny děti mateřská škola.
Do mateřské školy mohou přijít pouze děti zdravé v doprovodu zdravého zákonného
zástupce. U dětí se nebude provádět testování a ani nemusí mít děti roušky. Vstup
doprovázející osoby je podmíněn použitím ochrany dýchacích cest, dezinfekce rukou při
vchodu do MŠ. Rodiče mohou vstoupit pouze do vestibulu školy a do šatny, kde si děti
přezouvají obuv. Poté vyčkají na příchod učitelky, která si děti převezme.
Při vstupu do MŠ používají rodiče zvonek na jednotlivé třídy – zvoňte podle cedulek na
dveřích, které označují, kde děti jsou.
Při odchodu dětí z MŠ opět zazvoňte na zvonek a vyčkejte ve vestibulu příchod učitelky
s dětmi. Mezitím si můžete přečíst informace o tom, co děti potřebují do MŠ a o dění v MŠ,
vše je umístěno na velké nástěnce ve vestibulu.
Pokud by během dne došlo ke změně zdravotního stavu vašeho dítěte, budeme vás ihned
informovat a vy jste povinni co nejdříve si jej z MŠ vyzvednout. Do doby než přijdete, bude
s dospělou osobou v jiné místnosti, než pobývají ostatní děti.
Rodiče, protože nemáte a hned tak asi nebudete mít přístup do šaten dětí, kde se děti
převlékají, prosíme vás, dejte dětem do MŠ s sebou nějakou tašku a my vám nepotřebné
oblečení, budeme do ní dávat domů. Děkujeme.

 

Co nás čeká tento týden od 26. 4. do 30. 4. 2021

Obě třídy budou mít Čarodějnický týden – činnosti dětí se budou vztahovat k tomuto dnu.
V pátek 30. 4. se děti mohou převléknout do čarodějnického oblečení, s sebou mohou mít
čarodějnické doplňky – košťátka, plyšové kočky, myši, hady, pavouky… a těšíme se, jak si
společně Den čarodějnic užijeme. Oblečení není povinné/ pokud by se děti nechtěly
převléknout, nenuťte je/.

Děkujeme.

Zpráva ze dne Po, 26 dub 2021

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022 - informace

Informace k zápisu pro zákonné zástupce

Zápis do mateřské školy proběhne s platnými právními předpisy /školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání/ vzhledem k současným epidemiologickým opatřením bez přítomnosti dětí ve škole.
Zápis bude probíhat v termínu od 3. do 16. května 2021 od 8:00 do 16:00 hodin. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (stáhnout)
 • Potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte (stáhnout)
  (Povinnost řádného očkování se netýká dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné. O vydání potvrzení je vhodné předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.)
 • Kopie rodného listu

Všechny tiskopisy doručte jednou z možností:
- do datové schránky školy – ID datové schránky je vhkpdxp
- emailem s uznávaným elektronickým podpisem / nestačí pouhý email/: info@ms-pecka.cz
- poštou na adresu školy – MŠ Pecka, Pecka 30, 507 82 Pecka
- vložením do poštovní schránky školy v obálce s nápisem Zápis 2021
- osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě – 731 506 023, 493 799 195

Všechny potřebné tiskopisy k zápisu a kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy budou umístěny ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Informace o zápisu v pdf souboru si můžete stáhnout zde.

Informace o činnostech v MŠ Pecka najdete zde.

Kritéria přijetí do MŠ Pecka najdete zde.

Milé děti, milí rodiče těšíme se na vás. Čekáme na nové kamarády.

Zpráva ze dne Pá, 16 dub 2021


Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Last ›