Info pro rodiče

Informace k znovuotevření školky od pondělí 12. 4. 2021

pouze pro předškolní děti

(ostatní děti zatím musí zůstat s rodiči doma)

Provoz MŠ od 12. 4. 2021 – od 6:30 do 16:00 hodin (při vstupu do MŠ používejte zvonky na jednotlivé třídy podle označení na dveřích – ne čipy).

Co a jak, než přijdeme do školky…

 • před prvním příchodem dětí do školy nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Prezenční výuka dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. Dětem, které budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se dítě neúčastní testování, bude škola absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání, ale naše MŠ bude pokračovat v zasílání pravidelných týdenních úkolů pro všechny děti MŠ.

 

Proč a jak se budeme testovat …

 • Preventivní testování může našim dětem umožnit bezpečné každodenní vzdělávání ve škole a tolik potřebné setkávání se svými kamarády a učitelkami. Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.
 • V MŠ se budou děti testovat 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do školy. Testování si budou provádět rodiče sami v jídelně školy a musí vyčkat na výsledek testu (cca 15 minut). Upravte si příchod do MŠ tak, abyste mohli vyčkat na výsledek testu a v klidu odejít do zaměstnání. Přesné pokyny průběhu testování budou umístěny na nástěnce ve vestibulu školy a na stolcích v jídelně. Zde bude přítomna i pověřená osoba (učitelka), která testování musí zapisovat a v případě potřeby bude rodičům k dispozici.
 • Každá osoba, která provádí a asistuje při testování, musí mít po celou dobu nasazený respirátor a dodržovat hygienická pravidla.
 • Testování se neprovádí u dětí, které již prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí rodiče prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě – zpráva na mobilním telefonu). Pokud ji nedoloží, tak se děti musí účastnit testování v MŠ.
  • Příklad:
   Dítě bylo 20. ledna pozitivně testováno na COVID-19 a následně mu byla nařízena izolace. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy předloží zákonný zástupce potvrzení s datem testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý 20. dubna. V následujícím termínu ve čtvrtek 22. dubna má zákonný zástupce povinnost nechat dítě otestovat.
 • Testovat se nemusí i děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • V případě, že testování proběhlo kladně, odvede si učitelka dítě do šatny a třídy. Rodiče i nadále mají zákaz vstupu do tříd a šaten před třídami – předávání dětí bude probíhat ve vestibulu školy.

Hygienická pravidla vstupu a pobytu v MŠ, která musíme dodržovat!!!

 • Každá osoba, která vstupuje do MŠ, je povinna mít zakryté dýchací cesty doporučovaným ochranným prostředkem.
 • V MŠ mohou být děti bez roušek, ostatní zaměstnanci musí mít ochranné prostředky.
 • Zákonné zástupce žádáme, aby používali před vstupem do MŠ přípravek k dezinfekci rukou, děti si myjí ruce ihned po příchodu do třídy.
 • Do MŠ nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • V případě podezření na infekční onemocnění během dne bude dětem v MŠ změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem, v případě teploty budou rodiče neprodleně informováni o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z MŠ. Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota do 37⁰C. V případě změny vašeho telefonního čísla či e-mailu kontaktujte ihned MŠ, abychom mohly předávat správně potřebné informace.
 • Rodiče, veďte děti k tomu (i doma) stejně jako my to děláme v MŠ, aby dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny = je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit do koše a následně si umýt ruce.
 • Úklid a dezinfekce ploch, podlah a všech prostorů v mateřské škole se provádí denně na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají, úklid WC a umýváren probíhá vícekrát denně. V prostorách tříd, šaten i schodiště se  často opakovaně, krátkodobě a intenzivně větrá.
 • Z důvodu testování dětí v jídelně se budou děti po celý den stravovat ve třídě za dodržování hygienických pravidel.
Zpráva ze dne Čt, 8 dub 2021

POZOR!!! Školka je opět uzavřena!!!

Mateřská škola v Pecce je od podnělí 1. února 2021 s ohledem na vládní nařízení

U Z A V Ř E N A.

Bližší informace z MŠMT si můžete pročíst zde.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

Zpráva ze dne Ne, 28 úno 2021

POZOR!!! Školka je uzavřena!!!

Mateřská škola v Pecce je od podnělí 18. ledna 2021
až do odvolání 

U Z A V Ř E N A.

Děkujeme za pochopení.

Zpráva ze dne Ne, 17 led 2021

Informace pro rodiče k nástupu dětí do MŠ od 4. 1. 2021

Dobrý den rodiče,

Nejprve přijměte ještě jednou od celého kolektivu MŠ přání všeho nejlepšího do nového roku 2021 a přání jediné, které máme asi všichni – ať jsme všichni zdraví, zdraví, zdraví…

 • S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a pokyny MŠMT, které jsou shrnuty v Manuálu pro Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, musíme bohužel opět přistoupit k předávání dětí ve vestibulu mateřské školy. Po dobu předávání dětí ve vestibulu školy vás prosíme o používání zvonků u hlavních dveří na jednotlivé třídy – nepoužívejte čipy!!!
 • Prosíme rodiče, aby dětem připravily oblečení do třídy, náhradní oblečení /dle potřeby/, pyžamko nebo tričko na odpočinek, oblečení na odpolední cvičení /pro děti, které dochází na cvičení/. Nezapomínejte na rukavice pro děti!
 • Informace o dění v MŠ i v  jednotlivých třídách budeme opět uvádět na hlavní nástěnce ve vestibulu školy – prosíme, čtěte.
 • Pokud víte, že děti do MŠ od 4. 1. 2021 zatím nenastoupí, pošlete tuto informaci SMS nebo zavolejte na mobilní telefony MŠ /731 506 023,739 724 654/ do 3. 1. 2021. Zajistíme odhlášení obědů.
 • I nadále žádáme rodiče, aby používali před vstupem do MŠ dezinfekci na ruce a ochrannou roušku či jiným způsobem měli zakrytá ústa a nos.

Děkujeme za pochopení a doufejme, že tato situace nebude dlouhodobá. O změnách či dalších opatřeních vás budeme včas informovat.

Zpráva ze dne Čt, 31 pro 2020

PF2021

pF2121

Zpráva ze dne Út, 29 pro 2020


Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Last ›