Info pro rodiče

Seznam dětí přijatých na školní rok 2020/2021

Seznam dětí přijatých do mateřské školy v Pecce na školní rok 2020/2021 si můžete stáhnout zde.

Zpráva ze dne St, 13 kvě 2020

Oblečení dětí

Rodiče dětí, které již nenastoupí do mateřské školy, přijďte si vyzvednout oblečení vašich dětí v týdnu od 18.5 do 22. 5. v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Děkujeme

Zpráva ze dne St, 13 kvě 2020

Úkoly 7.

Další pokračování domácích úkolů... :)

Tentokrát Maminky mají svátek.

Zpráva ze dne Ne, 3 kvě 2020

Zápis do MŠ - informace

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 se bude konat dne 6. a 7. 5. 2020.

Informace k zápisu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci
zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Žádosti o přijetí lze doručovat:

 • datovou schránkou (ID datové schránky je vhkpdxp)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouhý email): info@ms-pecka.cz
 • poštou: Mateřská škola Pecka, Pecka 30, 507 82
 • osobním podáním v mateřské škole ve dnech 6. 5. 2020 od 8:00 do 16: 00 hodin a 7. 5. 2020 od 8:00 do 14: 00 hodin

 

Tiskopisy potřebné k přihlášení dítěte do MŠ:

 1. 1) žádost o přijetí - je ke stažení na webových stránkách školy www.ms-pecka.cz (pokud nebude žádost podávat zákonný zástupce, je třeba doložit zmocnění k zastupování tj. „plnou moc“, podepsanou zákonným zástupcem (podpis zákonného zástupce nemusí být ověřen)
  Stáhnout Žádost o přijetí do MŠ
   
 2. 2) kopie rodného listu - po ověření údajů z rodného listu, bude tento dokument skartován, nebude zakládán do spisu
   
 3. 3) čestné prohlášení o očkování – je ke stažení na webových stránkách školy www.ms-pecka.cz. Nutno zaslat kopii očkovacího průkazu spolu s čestným prohlášením. Pokud dítě není očkováno, doložte potvrzení od lékaře, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
  POZOR! Očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné! 
  Stáhnout Čestné prohlášení o očkování
 4.  
 5. 4) V případě dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami doložte kopii doporučení školskéhoporadenského zařízení.

 

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy: www.ms-pecka.cz a na
vchodových dveřích budovy mateřské školy. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je stanoven na den: 13. 5. 2020.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnutí do spisu o přijetí dítěte do mateřské školy budou moci zákonní zástupci učinit po předchozí domluvě s vedoucí učitelkou MŠ dne 26. 5. 2020 od 8:00 do 15:00 hodin.
Zákonní zástupci se mohou domluvit s vedoucí učitelkou pomocí emailu info@ms-pecka.cz nebo telefonicky na číslo 731506023.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Pecka na školní rok 2020-2021

Informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání

Infromace rodičům - Zápis do MŠ Pecka na školní rok 2020-2021

Zpráva ze dne Út, 28 dub 2020

Úkoly - tentokráte čarodějnické

Milé děti,
dalšími úkoly vás budou provázet kouzelníci, čarodejnice a čarodějové. Tak žádný strach a směle do toho.

Úkoly - čarodějnické

Zpráva ze dne Ne, 26 dub 2020


Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Last ›