Info pro rodiče

projekt Celé Česko čte dětem

Projekt Celé Česko čte dětem - se snažíme plnit i v naší mateřské škole. Děkujeme mamince B. Brock, která přišla přečíst dětem do obou tříd po obědě pohádku. Najdou, se ještě další maminky, babičky, které by dětem rády přečetly nebo vyprávěly pohádku? Pokud budete chtít, spojte se s učitelkami ve třídách a informujte se blíže o této akci.

Děkujeme

Zpráva ze dne Pá, 9 bře 2018

Hravá odpoledne ve školce

Hravá odpoledne v mateřské škole jsou každé úterý od 14:00 hodin. Rodiče mohou přijít se svými dětmi, které ještě nechodí do mateřské školy a mohou si s dětmi zde pohrát. Děti postupně poznávají nové prostředí - prostředí třídy, školy, nové kamarády. Rodiče se mohou u učitelek informovat o chodu MŠ, potřebách dětí do mateřské školy, zapojení dětí do činností, vzdělávacím programu…

Zpráva ze dne Pá, 9 bře 2018

Informace pro rodiče na týdny od 5.3. do 30.3.2018

 • V  týdnu od 5. 3. do 9. 3. 2018 jsou na okrese Jičín jarní prázdniny. Provoz mateřské školy bude upraven na dobu od 6:30 do 15:30 hodin
 • Ve čtvrtek 15. 3. budeme mít v MŠ maňáskovou pohádku Strojvůdce Josífek – od 10,30 hodin.
 • V pondělí 19. 3. uvidíme loutkovou pohádku Ošklivé káčátko – od 10:30 hodin.
 • V úterý 20. 3. pojedou děti ze třídy od Vochomůrky do Nové Paky na pohádku Káťa a Škubánek - děti přiveďte do 7:30 do MŠ. Děkujeme.
 • Ve středu 21. 3. se půjdeme podívat na starší kamarády do základní školy, kteří si nejen pro nás připravili pásma písní, pohádek…školní akademii.
 • Ve čtvrtek 21. 3. zveme do mateřské školy rodiče na velikonoční zdobení od 15:00 hodin. Přijďte se naladit na velikonoční notu a snad už uvítáme i to toužebně očekávané jaro. Vezměte si s sebou nůžky a dobrou náladu na společné tvoření.
 • Na čtvrtek 22. a pátek 23. 3. připravujeme pro děti Jarní vycházky s probouzením broučků ze zimního spánku. Půjdou s námi i Anička s Kryštůfkem. Podrobnější informace budou včas rodičům sděleny.
 • V pondělí 26. 3. přijede do mateřské školy paní Čemusová, která bude dětem zpívat a vyprávět pohádku Muzikantský rok. Prosíme rodiče, aby přivedli děti do 8:00 hodin do MŠ. Děkujeme.
 • Na středu 28. 3. připravujeme pro rodiče s dětmi odpolední akci nazvanou Logicohrátky – od 15:00 hodin. Přijďte si s dětmi zahrát, poznat nové hry, hračky a činnosti, které napomáhají nejen logickému rozvoji vašich dětí.
 • Ve čtvrtek 29. 3. jsou velikonoční prázdniny – MŠ je v provozu. Prosíme Vás, nahlaste učitelkám, zda děti přijdou do MŠ.
 • V pátek 30. 3. je MŠ uzavřena – státní svátek.
Zpráva ze dne Pá, 9 bře 2018

Poděkování

Dovolte nám, abychom poděkovali rodičům, kteří nám pomáhali s organizací dětského karnevalu, který se konal v sobotu 24. února 2018. Poděkování patří všem, kteří přispěli finanční hotovostí nebo cenami do dětské tomboly.
Velice nás potěšila ochota a pomoc rodičů při úklidu sálu po skončení karnevalu. Děkujeme všem, kteří na náš karneval přišli a dokázali se s dětmi pobavit a užít si s námi pěkné odpoledne.

Zpráva ze dne Pá, 9 bře 2018

Žádost o přijetí dítěte do školního roku 2018/2019

Žádost o přijetí dítěte do školního roku 2018/2019 si můžete stáhnout zde.

Zpráva ze dne Po, 5 bře 2018


Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Last ›