Info pro rodiče

Informace pro rodiče na týdny od 7.5. do 30.5.2018

Rodiče,
nejprve nám dovolte poděkovat rodičům těchto dětí, kteří nám přišli v měsíci dubnu pomoci  s úklidem školní zahrady. Jsou to rodiče dětí: Zajíčková Jana, Suk Vilém, Sekotová Natálie, Morávková Nela. Dále pan Erben, který pečuje o naši zahradu po celý školní rok – sekání trávy, stříhání stromů, keřů. Poděkování patří také dědovi Vašíka Müllera, který nám provedl s panem Murdychem oplechování zahradní pergoly. Ještě jednou děkujeme. / jenom škoda, že nás na práci nebylo víc, třeba příště/

 

 • Rodiče, ve středu 2. 5. se děti z naší MŠ fotografovaly do novin Jičínský deník, ve kterém jsou veřejnosti představovány děti mateřských škol celého Jičínského okresu. Fotografie naší MŠ budou uveřejněny dne 16.5.2018.
 • Zápis do mateřské školy se koná ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 14:00 do 17:00 hodin. Zápis bude probíhat ve 2. poschodí mateřské školy - ve třídě U Křemílka. Věci, které jsou k zápisu potřebné, máte uvedeny na webových stránkách školy - plakát k zápisu do MŠ.
 • Na středu 16.5. si děti ze třídy od Křemílka pro maminky, babičky připravily program k Svátku matek. Besídka začíná v 15:15 hodin. Přijďte se potěšit s našimi nejmenšími.
 • V úterý 22.5. mají děti ve třídě U Křemílka Oranžový den. Prosíme Vás, dejte dětem do MŠ něco oranžového na sebe / pokud máte/ nebo s sebou. (hračka, polštářek, ovoce, zelenina…/
 • Ve stejný den, tj. 22. 5. budeme mít schůzku s rodiči předškolních dětí, které pojedou na prodloužený víkendový pobyt na horách. Na schůzce se dozvíte potřebné informace o celém pobytu. Schůzka začíná v 15:15 hodin.
 • Ve středu 22. 5. půjdou děti od Vochomůrky na dopolední vycházku s Kryštůfkem. Prosíme Vás, přiveďte děti do 8:00 hodin do MŠ. Děti budou mít s sebou batůžek a vhodné oblečení a obuv do přírody. V případě nepříznivého počasí vycházku uskutečníme jindy. Děkujeme.
 • Ve středu 22. 5. si přijďte se svými dětmi od 15:00 hodin zahrát do MŠ. Připravily jsme pro Vás Smyslohrátky. Co to je? Uvidíte, když přijdete.
 • Ve čtvrtek 24. 5. bude pěvecký sboreček naší školky vystupovat jako host na Koncertě sborů novopackých mateřských škol v hotelu Centrál v Nové Pace. Koncert začíná v 17:00 hodin. Rodiče dětí se sborečku dostanou včas potřebné informace o organizaci koncertu. Přijďte si poslechnout písně lidové, umělé, které vám zazpívají děti ze 4 mateřských škol. Přijďte je podpořit v jejich pěveckých začátcích.
 • Snad se na nás nebudou maminky, babičky dětí ze třídy od Vochomůrky zlobit, že je zveme na besídku pro maminky až v úterý 29. 5. 2018. Přijďte si s námi užít pěkné odpoledne a dodatečně oslavit váš svátek.
 • Blíží se konec školního roku a s ním i závěrečné fotografování dětí v mateřské škole. Bližší informace se včas dozvíte.
Zpráva ze dne St, 9 kvě 2018

Úklid školní zahrady

Milí rodiče,
během měsíce dubna /záleží na počasí/ se na Vás obrátíme s prosbou o pomoc při úklidu školní zahrady po zimě. Co na nás čeká? Shrabání staré trávy, příprava záhonků, ostříhání živého plotu kolem zahrady, úklid pergoly a zahradního domečku. Doufáme, že nás v tom nenecháte a přijdete nám pomoci. Termíny oznámíme podle předpovědi počasí. Předem děkujeme těm, kteří nám přijdou pomoci upravit školní zahradu pro hry vašich dětí.

Zpráva ze dne So, 7 dub 2018

Informace pro rodiče na týdny od 9.4. do 30.4.2018

 • Milí rodiče, konečně k nám snad zavítají pěkné jarní dny. Prosíme Vás, dávejte dětem do MŠ vhodné oblečení na pobyt venku, oblečení, které si děti mohou zamazat. Stejně tak, když půjdeme na celodopolední vycházku do přírody. Z hygienických důvodů nesmí chodit děti v oblečení na ven ve třídě. Prosíme Vás o kontrolu přihrádek a sáčků v šatnách.
 • Ve středu 11. 4. půjdou děti od Vochomůrky na dopolední vycházku s Kryštůfkem. Prosíme Vás, přiveďte děti do 8:00 hodin do MŠ. Děkujeme.
 • Ve středu 11. 4. Mají děti ve třídě U Křemílka Žlutý den. Prosíme Vás, dejte dětem do MŠ něco žlutého na sebe /pokud máte/ nebo s sebou. (hračka, polštářek, ovoce, zelenina…)
 • V pátek 13. 4. začínají přihlášené děti jezdit na plavecký výcvik do Nové Paky. Podrobné informace o plavání rodiče obdrželi ve třídě.
 • Ve středu 18. 4. budou mít děti ze třídy od Křemílka Míčkový den.
 • V pátek 20. 4. přijede do mateřské školy Divadlo Bublifuk z Lázní Bělohradu a zahraje nám pohádku O namyšlené princezně.
 • V pondělí 23. 4. pojedou děti ze třídy od Vochomůrky do MKS v Nové Pace na 3 malé minimuzikály nazvané Povídejme si, děti. Přiveďte děti v tento den do 7:0 hodin do MŠ. Odjíždíme linkovým autobusem v 7:20 hodin.
 • Ve čtvrtek 26. 4. bude v mateřské škole Den otevřených dveří. Ti, kteří chtějí vidět, jak s dětmi pracujeme, co s dětmi děláme, jak vypadá naše školka…, máte po celý den možnost se přijít podívat.
 • V pátek 27. 4. pojedeme na 2. lekci plaveckého výcviku.
 • V pondělí 30. 4. budeme mít v mateřské škole Čarodějnický den. Prosíme rodiče, aby dětem podle možností připravili čarodějnické oblečení, doplňky, košťata…., abychom si s dětmi mohli užít pěkné čarodějnické dopoledne.
Zpráva ze dne So, 7 dub 2018

projekt Celé Česko čte dětem

Projekt Celé Česko čte dětem - se snažíme plnit i v naší mateřské škole. Děkujeme mamince B. Brock, která přišla přečíst dětem do obou tříd po obědě pohádku. Najdou, se ještě další maminky, babičky, které by dětem rády přečetly nebo vyprávěly pohádku? Pokud budete chtít, spojte se s učitelkami ve třídách a informujte se blíže o této akci.

Děkujeme

Zpráva ze dne Pá, 9 bře 2018

Hravá odpoledne ve školce

Hravá odpoledne v mateřské škole jsou každé úterý od 14:00 hodin. Rodiče mohou přijít se svými dětmi, které ještě nechodí do mateřské školy a mohou si s dětmi zde pohrát. Děti postupně poznávají nové prostředí - prostředí třídy, školy, nové kamarády. Rodiče se mohou u učitelek informovat o chodu MŠ, potřebách dětí do mateřské školy, zapojení dětí do činností, vzdělávacím programu…

Zpráva ze dne Pá, 9 bře 2018


Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Last ›