Den v mateřské školce

6:30 – 8:00 příchod dětí, volné činnosti, spontánní zájmové aktivity dětí
8:00 – 8:30 pohybové aktivity
8:30 – 9:00 os.hygiena, dopolední svačina
9:00 – 9:30 řízené aktivity zaměřené na tyto oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika,
Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
9:30 – 11:30 os.hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, příp. náhradní činnost
11:30 – 12:30 oběd, os. hygiena
12:30 – 14:00  pohádka, odpočinek, děti s kratší potřebou odpočinku hry u stolku, na koberci
14:00 – 14:30 os.hygiena, odpolední svačina
14:30 – 16:00 volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti
a doplňkové aktivity MŠ

Poznámka: Pohybové aktivity dětí mohou v případě příznivého počasí probíhat na zahradě MŠ až do odchodu dětí domů.