Info pro rodiče

Informace pro rodiče na týdny od 5.3. do 30.3.2018

 • V  týdnu od 5. 3. do 9. 3. 2018 jsou na okrese Jičín jarní prázdniny. Provoz mateřské školy bude upraven na dobu od 6:30 do 15:30 hodin
 • Ve čtvrtek 15. 3. budeme mít v MŠ maňáskovou pohádku Strojvůdce Josífek – od 10,30 hodin.
 • V pondělí 19. 3. uvidíme loutkovou pohádku Ošklivé káčátko – od 10:30 hodin.
 • V úterý 20. 3. pojedou děti ze třídy od Vochomůrky do Nové Paky na pohádku Káťa a Škubánek - děti přiveďte do 7:30 do MŠ. Děkujeme.
 • Ve středu 21. 3. se půjdeme podívat na starší kamarády do základní školy, kteří si nejen pro nás připravili pásma písní, pohádek…školní akademii.
 • Ve čtvrtek 21. 3. zveme do mateřské školy rodiče na velikonoční zdobení od 15:00 hodin. Přijďte se naladit na velikonoční notu a snad už uvítáme i to toužebně očekávané jaro. Vezměte si s sebou nůžky a dobrou náladu na společné tvoření.
 • Na čtvrtek 22. a pátek 23. 3. připravujeme pro děti Jarní vycházky s probouzením broučků ze zimního spánku. Půjdou s námi i Anička s Kryštůfkem. Podrobnější informace budou včas rodičům sděleny.
 • V pondělí 26. 3. přijede do mateřské školy paní Čemusová, která bude dětem zpívat a vyprávět pohádku Muzikantský rok. Prosíme rodiče, aby přivedli děti do 8:00 hodin do MŠ. Děkujeme.
 • Na středu 28. 3. připravujeme pro rodiče s dětmi odpolední akci nazvanou Logicohrátky – od 15:00 hodin. Přijďte si s dětmi zahrát, poznat nové hry, hračky a činnosti, které napomáhají nejen logickému rozvoji vašich dětí.
 • Ve čtvrtek 29. 3. jsou velikonoční prázdniny – MŠ je v provozu. Prosíme Vás, nahlaste učitelkám, zda děti přijdou do MŠ.
 • V pátek 30. 3. je MŠ uzavřena – státní svátek.
Zpráva ze dne Pá, 9 bře 2018

Poděkování

Dovolte nám, abychom poděkovali rodičům, kteří nám pomáhali s organizací dětského karnevalu, který se konal v sobotu 24. února 2018. Poděkování patří všem, kteří přispěli finanční hotovostí nebo cenami do dětské tomboly.
Velice nás potěšila ochota a pomoc rodičů při úklidu sálu po skončení karnevalu. Děkujeme všem, kteří na náš karneval přišli a dokázali se s dětmi pobavit a užít si s námi pěkné odpoledne.

Zpráva ze dne Pá, 9 bře 2018

Žádost o přijetí dítěte do školního roku 2018/2019

Žádost o přijetí dítěte do školního roku 2018/2019 si můžete stáhnout zde.

Zpráva ze dne Po, 5 bře 2018

Informace pro rodiče na týdny od 5.2. do 16.2.2018

 • Ve středu 7. 2. 2018 se sejdeme v 15: 15 hodin s rodiči dětí ze třídy U Křemílka – mladší děti - na krátkou informativní schůzku o činnosti MŠ do konce školního roku.
  Uvítáme vaše náměty, připomínky, potřeby.
 • V sobotu 10. 2. 2018 pořádá spolek Bezdružic Peckovský masopust. I my se na něho s dětmi budeme tento týden v MŠ připravovat. Přijďte si s námi užít sobotní odpoledne, sejdeme se u obecního úřadu v 13,45 hodin.

 

 • Beseda s pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny v Jičíně pro rodiče dětí MŠ na téma
  Příprava dětí na vstup do základní školy + Co vás zajímá, s čím chcete poradit ve výchově a vzdělávání dětí
  Beseda se uskuteční ve čtvrtek 15. 2. 2018 od 15,15 hodin v 2. třídě mateřské školy - U Vochomůrky.

  Přijďte si poslechnout rady odborníka a podělit se se svými zkušenostmi, problémy ve výchově vašich dětí.

 

 • Na sobotu 24. 2. 2018 připravujeme pro děti dětský karneval – Královský bál.
  Prosíme rodiče, pokud mají možnost, o přinesení drobné ceny do dětské tomboly – do středy 21. 2. 2018.
  Děkujeme

 

 • Beseda pro širokou veřejnost - Respektovat a být respektován - R + R v kostce

 

Zpráva ze dne Po, 5 úno 2018

Informace pro rodiče 15.-31.1.2018

 • Ve čtvrtek 18. ledna budeme mít v MŠ v obou třídách Pastelkový den 1 + 1. Prosíme Vás, dejte dětem s sebou 2 ks pohlednic s různým motivem  (mohou být i staré popsané). Děkujeme
 • Pro rodiče s dětmi připravujeme na středu 24.1. 2018 od 15.00 hodin Bosohrátky aneb i nožky máme ke hraní. Přijďte si s námi povídat, zahrát, zacvičit. Zkusíme i netradiční malování. Přijďte si užít pěkné odpoledne s dětmi.
 • Ve čtvrtek 25. 1. 2018 budeme mít s dětmi v MŠ další Pastelkový svátek Svátek tance. Přiveďte děti do 8.00 hodin do MŠ. Děkujeme
 • V sobotu 27.1. 2018 pořádá Koupaliště a kemp Pecka Mistrovství lyžování na historických lyžích. Již několik let se i naše MŠ těchto závodů účastní. Bližší informace Vám podají učitelky ve třídách.
 • Ve středu 31. 1. 2018 se sejdeme v 15:00 hodin s rodiči dětí ze třídy U Vochomůrky – starší děti - na krátkou informativní schůzku o činnosti MŠ . Poté bychom rodičům předškolních dětí podali informace o připravenosti dětí na vstup do základní školy.
Zpráva ze dne Ne, 14 led 2018


Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Last ›